1921 Maarif Kongresi
Zeki Sarıhan
Ülkemizde ilk eğitim şûrası, Maarif Vekâleti tarafından 15-21 Temmuz 1921'de Maarif Kongresi adıyla Ankara'da toplandı. 15 gün sürmesi planlanmış...
30 TL
İstiklal Savaşı'nın Mali Kahramanı: Hasan Fehmi Ataç
Sevim Dabağ
İstiklal Savaşı'nın mali kahramanı, Atatürk'ün Maliye Bakanı Hasan Fehmi Ataç, Milli Ordu'nun kurulmasında büyük katkı ve çaba gösterir. Cumhuriy...
30 TL
SALİH ÖZBARAN - Tarih Fermanla Yazılmaz
Özlem Kumrular
Cumhuriyet tarihimizin önemli Osmanlı tarihçilerinden Prof. Dr. Salih ÖZBARAN'ın Türkiye-İngiltere-Portekiz üçgeninde geçen hayat hikâyesi, yolu...
35 TL
Prusya'dan Enverland'a ve Günümüze Türk-Alman Tarihi
Orhan Koloğlu
İki millet önce Haçlı Seferleri'nde birbirlerini tanırlar.Engizisyon dönemi papazları ve hatta Protestanlığın kurucusu Martin Luther, Hıristiyanl...
32 TL
II. Meşrutiyet'ten Mütareke Dönemi'ne Türkiye
Bülent Bakar
İlber  Ortaylı’nın  eserlerinden  birisinin  adı  “İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı” başlığını taşımaktadır. Burada kasted...
32 TL
Bir Nadir Öyküsü
Aslı Ayhan
"Bir Nadir Öyküsü” ASİL NADİR'in annesi SAFİYE NADİR'in  Kıbrıs'ın köylerinden İngiltere Kraliçesi'nin sarayına uzanan iniş  çıkışlarla...
26 TL